Words and Pictures (Woord en beeldverhaal)

Om de veiligheid van de kinderen te vergroten is het belangrijk dat er openheid is. Susie Essex heeft hiervoor een instrument aan Signs of safety toegevoegd. Kinderen mogen en moeten weten wat er is gebeurd, welke afspraken er gemaakt zijn en waarom die afspraken er zijn. Hiervoor wordt het Words and Pictures contextdocument gebruikt.  Hierin tekenen we wie zich zorgen maken, waar zij zich zorgen over maken en wat er is gebeurd en wat er gaat gebeuren. De afspraken die uit een veiligheidsplan komen worden omgezet in Words and pictures veiligheidsplan.

W&P amy en max