Visie

cxonnexted

Wanneer de omgeving waarin een kind opgroeit zich kenmerkt door  in ieder geval een zekere mate van betrouwbaarheid, betrokkenheid, liefde, warmte en voorspelbaarheid zal dit het kind helpen een zichzelf respecterend en betrouwbare volwassene te worden.

De wereld heeft zichzelf respecterende en betrouwbare volwassenen nodig om te kunnen bestaan. Dit om universele waarden als veiligheid, welzijn, vertrouwen, ontwikkeling en vrede te kunnen blijven nastreven.

“De mens vormt zich door het verloop van zijn leven”.

Mijn inziens is het belangrijk om op een humaan en integere manier met gezinnen in gesprek te zijn. Om ouders en kinderen te horen, te begrijpen en te ondersteunen wanneer en grote en kleine zorgen zijn.Het is belangrijk om de onderlinge verbondenheid opnieuw vanuit een liefdevol gezamenlijk belang vorm te geven.

Een verbondenheid met zelfrespect, respect voor de ander en respect voor de omstandigheid.

Marieke_Vogel_Handtekening_2