Verdiepingstraining

Programma Verdiepingstraining Signs of Safety

In deze trainingsdag zullen we de eerste twee kolommen van het framework intensief behandelen. Onderscheid maken tussen krachten en veiligheid en onderscheid tussen schade, andere zorgen en complicerende factoren. Het transparant verwerken van informatie.

In deze trainingsdag wordt aan de hand van eigen casuïstiek en oefenen gewerkt met het verwerken van de taak van de intakers in het Framework.
Maken van een eerste statement of danger nav de eerste informatie waardoor vragen open worden gelegd waar in het onderzoek mee gewerkt kan worden.
Het komen tot duidelijk omschreven statements of danger die ouder, kind en netwerk begrijpen.
De opbouw aan de hand van eigen casuïstiek oefenen.
Bodemeisen opstellen die in relatie staan tot de statements of danger.
Veiligheidsdoelen maken, doelen die zowel het gezin als de betrokkenen (professioneel en sociaal netwerk) hanteren als uitgangspunt voor de te maken (veiligheids) afspraken.
Tekeningen maken bij de statements of danger met als doel om ouders en kinderen middels visueel beeld, meer bewust te maken (van de ernst) van hun situatie.
Werken met de Drie huizen en de verschillende varianten hierop, werken met de verschillende Words en Pictures (context verklaren en veiligheidsplan), werken met het Veilige huis en Veilig kamer.
Naast de praktische uitvoering stilstaan bij het hanteren van deze instrumenten in het proces.
Aan de hand van eigen casuïstiek oefenen met EARS-model, de verschillende soorten vragen en het doorvragen.
Verdiepend ingaan op de kracht van non verbale en verbale communicatie. Oefenen met de kracht van voorbereiding.

In deze trainingsdag zullen we aan de hand van een casus het gehele proces van de conferentie doorlopen tot en met het opstellen van een veiligheidsplan. Werken met Toekomsthuis als instrument om met ouders doelen op te stellen.
Stilstaan bij de voorzittersrol, werken met het framework bij een conferentie, dangerstatements en veiligheidsdoelen en komen tot een veiligheidplan en het aanscherpen van een veiligheidsplan.

Voor de meeste trainingen kan accreditatie worden aangevraagd voor het betreffende beroepsregister.

Elke organisatie kan een passend aanbod krijgen. Trainingsdagen kunnen qua tijd en inhoud aangepast worden het specifieke doel, de vraag en de mogelijkheden van de desbetreffende organisatie.

Voor een overzicht van organisaties waar trainingsbureau De Zwaluw actief is of geweest kunt vinden bij activiteiten.
Voor meer informatie kunt contact opnemen via het contactformulier of telefonisch via +31 6 27104784