Veiligheidsplan

Het uiteindelijke veiligheidsplan wordt door alle betrokkenen ondertekent en zal regelmatig worden geëvalueerd. Bij de meeste instellingen is er een gedragsdeskundige of andere leidinggevende die ook zijn akkoord voor het veiligheidsplan moet geven.

Het veiligheidsplan blijft een levend document en zal meestal meerdere bijstellingen nodig hebben.

Veiligheidsplan

Dit plan is opgesteld voor :

Datum :

 • Genogram van de familie (minimaal 3 generaties):
 • Wie zijn betrokken geweest bij het maken van het veiligheidsplan:
 • Welke stappen zijn genomen in het maken van het plan:
 • Beschrijving van de zorgen in termen van Statement of Harm en statement of Danger:
 • Wat is de feitelijke schade voor het kind geweest door gebeurtenissen in het verleden en heden en waar zijn we op basis van die gebeurtenissen bang voor dat in de toekomst met deze kinderen kan gebeuren wanneer er niets veranderd?
 • Wat willen we minimaal aan veiligheid zien:
 • Veiligheidsdoelen:

Doelen van het gezin of de familie en doelen van de organisatie/bodem eisen van de organisatie.

 • Wat hebben we aan veiligheid gezien.
 • Welke krachten worden al gebruikt om de veiligheid van de kinderen te vergroten? Wie heeft wat gezien of gehoord? Voorbeeld van uitzonderingen.

 

Gemaakte afspraken:

Afspraken die met alle betrokkenen zijn gemaakt. Afspraken waardoor iedereen weet dat de kinderen op alle momenten van de dag veilig zijn en de beschuldigde ouder beschermd zal zijn tegen nieuwe beschuldigingen. De afspraken hebben betrekking op de statements of Harm en statements of Danger.

 

Evaluatie afspraken:

In welke frequentie komen de betrokkenen bij elkaar om te bespreken hoe het met de uitvoering van (delen van)het veiligheidsplan gaat? Wie moeten daarbij aanwezig zijn en wie nodigt iedereen uit?

Consequenties:

Wat gebeurt er wanneer men zich niet aan de afspraken van het plan houdt maar ook wat gebeurt er wanneer men juist wel alle stappen doorloopt en zich aan de afspraken houdt.

 

Ondertekening door alle betrokkenen van het veiligheidsplan:

Ouders:                                                            Familie:

Professionals:

 

Bijlagen:

 • 3 Huizen van de kinderen gemaakt op:
 • Schema’s/roosters
 • Adressen en telefoonnummers
 • Words and pictures

 

Plan gebaseerd op het safety planning formulier van Andrew Turnell

©Marion Henneman/Marieke Vogel