Veilige huis en Veilige kamer

Kinderen kunnen een belangrijke bijdrage leveren om tot goede afspraken te komen waarbij iedereen zich veilig voelt.

Het Veilige huis, gecreëerd door Sonja Parker en de Veilige kamer een variant daarop ontwikkeld door Marieke Vogel zijn toegankelijke instrumenten om met kind te onderzoeken welke wensen en oplossingen zij in hun hoofd hebben. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van hereniging of een bezoekregeling van kind met ouder, die ook (vermoedelijk) pleger is en bij wie het kind zich alleen onveilig voelt maar de ouder wel graag wil ontmoeten. Het kind heeft op deze manier inspraak en controle over de voorwaarden en aanwezigen.  Het kind en ouder(s) zijn voorbereid op de ontmoeting.