Signs of Wellbeing

Signs of Wellbeing is een oplossingsgerichte benadering die zich richt op het welzijn van de mens in zijn omgeving. Hierbij kan de focus op zowel een persoon als op een groep gericht zijn.

Door het gebruiken van oplossingsgerichte vragen, het betrekken van belangrijke betrokkenen en het gebruiken van handzame instrumenten komen passende oplossingen tot stand in complexe situaties.

Signs of well being is een uitermate geschikte benaderingswijze voororganisaties in de welzijnssector en voor het maatschappelijk werk.

Deze variant op Signs of Safety, die naadloos aansluit in het samenwerken met jeugdzorg organisaties die vanuit de benaderingswijze Signs of Safety werken helpt zowel de klant als de werker om te komen tot een vruchtbare samenwerking.

Voor meer informatie neem contact op.