Signs of Safety

susie_andrew

Signs of Safety is een oplossingsgerichte benaderingswijze die vanuit het “veldwerken” door de Australiërs Steve Edwards en Andrew Turnell is ontwikkeld.

Het uitgangspunt is: Partnerschap met ouders en hun netwerk én samenwerking met het reeds bestaande professionele netwerk wat leidt tot het gezamenlijk maken van constructieve veiligheidsplannen waarbij een veilige leefomgeving voor kinderen het hoofddoel is.

De praktische uitgangspunten (principes) en Zes praktijkelementen die Turnell heeft uitgeschreven zijn de leidraad om de benaderingswijze in de praktijk toepasbaar te maken.

Bij deze benaderingswijze is het uitgangspunt partnerschap (samenwerking) met ouders te creëren om vervolgens met hen, de kinderen en het sociale en professionele netwerk te komen tot werkbare oplossingen die veiligheid zullen bieden voor het kind. Alle, door de tijd en opgedane ervaring, ontwikkelde instrumenten heeft Turnell in zijn benaderingswijze een plek gegeven om een geheel op zichzelf staand werkmodel vorm te geven. Deze onderdelen worden ieder voor zich door Turnell en mensen om hem heen, die in de praktijk ervaren wat werkt, nog steeds verder ontwikkeld en omschreven.

Belangrijke mensen rondom Andrew zijn Insoo Kim Berg en Steve de Shazer geweest, de grondleggers van het oplossingsgerichte werken. En nog steeds is Susie Essex een belangrijke coach en collega voor Andrew Turnell.

sofs