Netwerkbijeenkomst/conferentie

Samen met de ouders wordt besloten welke mensen uitgenodigd gaan worden voor een netwerkbijeenkomst/conferentie. Tijdens een conferentie wordt het framework ingevuld en/of aangevuld als de werker met ouders als een opzet heeft gemaakt.  Een gespreksleider (hulpverlener) zal alle aanwezigen bevragen om met elkaar vanuit meerdere perspectieven naar de situatie te kijken. Daarop gebaseerd wordt tijdens een conferentie  uiteindelijk het veiligheidsplan gemaakt. Soms zijn er meerdere conferenties nodig om tot een volledig veiligheidsplan te komen.

Kinderen leveren een actieve bijdrage aan de conferentie, soms zijn zij aanwezig en als zij niet aanwezig zijn en de werker heeft met hen gepraat en Drie huizen, een Veilig huis of een Veilige kamer gemaakt dan zijn deze tekeningen aanwezig.