Marieke Vogel

TegelMarieke

Marieke Vogel bezit ruim drieëntwintig jaar ervaring in de jeugdzorg en werkt sinds 2001 vanuit de visie van het oplossingsgericht denken en sinds 2005 met de benaderingswijze Signs of safety.

Meerdere jaren werkte zij als casemanager en als gezinsvoogd bij de gezinsvoogdij van Bureau Jeugdzorg Drenthe. Als pedagogisch medewerker heeft zij op leefgroepen gewerkt, daar werkte zij met kinderen in verschillende leeftijden met meervoudige problematiek. Naast het werken als pedagogisch medewerker, ambulante hulpverlener, casemanager en gezinsvoogd heeft zij ook ervaring als afdelingsmanager.
Momenteel is Marieke binnen Bureau jeugdzorg werkzaam als specialist en trainer Signs of safety om de implementatie van de werkwijze te ondersteunen.

Marieke heeft de HBO maatschappelijk-werk opleiding afgerond met specialisatie Jeugdzorg. Daarnaast heeft zij tijdens haar loopbaan veel aanvullende en verdiepende trainingen gevolgd en een opleiding Signs of safety.

Andrew Turnell gaf een gedegen overtuigend antwoord op wat de jeugdzorg nodig heeft;

Zet de veiligheid van het kind centraal, wees transparant over elke stap die je zet, durf de zorgen te benoemen waar het om gaat. Wees geïnteresseerd, oprecht en ga onwetend en oordeelvrij het gesprek in. Durf te geloven in de kracht van de eigen oplossingen van de ander en zijn of haar netwerk
.

Andrew Turnell zijn humaan en integere benadering past bij de werkstijl die Marieke hanteert en vulde haar zienswijze volledig aan. Na vele trainingen en die zij van Andrew Turnell heeft gehad en de reeds opgedane praktijk ervaring met Signs of safety is zij 2010 een trainingsbureau gestart. Sinds de komst van de Signs of safety trainerslicentie in 2012 heeft zij zich mogen kwalificeren als Signs of safety trainer en maakt deel uit van de Europese intervisiegroep.