De Reis van Signs of Safety

Andrew Turnell noemt het werken met Signs of Safety een reis (a journey) die je samen met de gezinnen maakt. Een reis op weg naar veiligheid voor het kind en het gezin. Deze reis gaat langs de volgende elementen en instrumenten van de werkwijze:

Schermafbeelding 2014-09-14 om 18.16.33

De reis in het kort

Wanneer een gezin contact krijgt met de hulpverlening is het belangrijk dat de hulpverlener zo spoedig mogelijk met het gezin de zorgen en krachten in beeld brengt. Om contact te maken is het belangrijk dat de basishouding van de werker respectvol en oprecht is. De praktische uitgangspunten en de zes praktijkelementen geef de werker een richtlijn om zijn werkhouding (attitude) te vormen.

Tijdens het gesprek met ouders niet alleen de focus op de zorgen leggen maar ook kijken naar de krachten is de basis voor verandering in werkrelatie en in het creëren van veiligheid voor kinderen. Het opschrijven van de zorgen en krachten, het zogenaamde “mappen”, doet de werker op grote flappen of op papier op tafel zodat iedereen gelijk ziet wat er op geschreven wordt.

Het framework is een schematisch overzicht van de inventarisatie van zorgen, krachten en wat er moet gebeuren. Het framework wordt samen met de familie ingevuld of is een resultaat van wat er op de flappen is geschreven. Het wordt geschreven in de taal zoals die gebruikt  is tijdens de gesprekken. Het is een dynamisch document dat telkens kan worden aangepast.

Ook met de kinderen wordt een inventarisatie gemaakt van de thuissituatie. Kinderen zijn geneigd zichzelf de schuld te geven van de problemen thuis en leven vaak met geheimen. Om met het kind in gesprek te komen wordt binnen Signs of Safety gebruik gemaakt van de Drie huizen. Het huis van de zorgen, het huis van de leuke dingen en het droomhuis. Hier komen de 3 kolommen van het framework, dat met de volwassenen gebruikt wordt, terug.

Samen met de ouders wordt besloten welke mensen uitgenodigd gaan worden voor een netwerkbijeenkomst/conferentie. Tijdens een conferentie wordt het framework (verder) ingevuld. Daarop gebaseerd wordt tijdens conferentie(s) uiteindelijk het veiligheidsplan gemaakt.

Het Veilige huis en de Veilige kamer zijn instrumenten die gebruikt worden in de gesprekken met kinderen zodat zij een aandeel aan het veiligheidsplan kunnen leveren.

Het is belangrijk dat iedereen achter het plan staat. Wanneer het veiligheidsplan gemaakt is moet er een vertaling komen voor de kinderen, Words & Pictures. Om de veiligheid van de kinderen te vergroten is het belangrijk dat er openheid is. De kinderen moeten weten welke afspraken er gemaakt zijn en waarom die afspraken er zijn. Hiervoor wordt het Words and Pictures document gebruikt. Hierin tekenen we wie zich zorgen maken, waar zij zich zorgen over maken en wat er is gebeurd en wat er gaat gebeuren.

Ook worden er  Words & Pictures verhalen met ouders gemaakt om aan kinderen uit te leggen wat er aan de hand.