Framework

Mappen in het drie kolommen

Signs of safety assement and plannings formulier

Wanneer een gezin contact krijgt met de hulpverlening is het belangrijk dat de hulpverlener zo spoedig mogelijk met het gezin de zorgen en krachten in beeld brengt. Het is belangrijk dat niet alleen de focus gericht is op de zorgen maar ook op de krachten omdat daar de basis voor verandering ligt. Dit is het zogenaamde “mappen “,   We doen dit op grote flappen of op papier(A3) op tafel zodat iedereen gelijk ziet wat er op geschreven wordt.

Bij het mappen maken we een onderscheid tussen zorgen (verleden en toekomst) en complicerende factoren, En onderscheid tussen krachten en veiligheid.

Het format wat hiervoor gebruikt wordt noemen we het framework. Het framework is een schematisch overzicht met drie kolommen en een schaalvraag onderaan de kolommen. Het format zorgt voor een duidelijke weergave van de  inventarisatie van zorgen, krachten en wat er moet gebeuren.

Schermafbeelding 2014-09-14 om 17.41.25

 

 

Het framework wordt samen met de familie ingevuld maar ook gebruikt door de werker om voor zichzelf ( in casuïstiek) de situatie in kaart te brengen. Ook tijdens familieconferenties is het

framework het format wat wordt gehanteerd en waar alle informatie ter plekke in op wordt geschreven.

Er wordt geschreven in de taal zoals die letterlijk gesproken wordt tijdens de gesprekken. Het

framework  is een dynamisch document dat telkens kan worden aangepast.